Apakah Dia Pembelajaran Abad ke 21?

Pembelajaran abad ke 21. Sedang glamour perkataan ini. Apakah dia Pembelajaran Abad ke 21 ni.

Pembelajaran Abad ke 21 ni perlu bersifat futuristik, fleksibal dan dinamik.

Kurikulum nya perlu berfokuskan 7 kemahiran iaitu:

1. Kemahiran berfikir secara kritikal dan kreatif

2. Kemahiran berkomunikasi secara berkesan

3. Kemahiran menikmati keindahan ciptaan dan seni

4. Kemahiran membuat pilihan dan membuat keputusan

5. Kemahiran mencari, menginterpretasi dan mengaplikasi maklumat

6. Kemahiran bergaul dan bekerjasama dengan orang lain

7. Kemahiran kepimpinan dan pengurusan

Untuk memfokuskan 7 kemahiran tersebut, perlulah ada guru abad ke 21 dan palajar abad ke 21.


Ciri Guru Abad ke 21 adalah seperti berikut:-

1. Menguasai subjek (kandungan kurikulum)

2. Mahir dan bertrampilan dalam pedagogi

3. Memahami perkembangan murid dan menyayangi mereka

4. Memahami psikologi pembelajaran

5. Memiliki kemahiran kaunseling

6. Menggunakan teknologi terkini.


Ciri guru abad ke 21
Ciri Pelajar Abad ke 21 pula adalah seperti berikut:-

1. Berupaya membuat hubung kait

2. Bijak menyoal

3. Yakin berkomunikasi

4. Mengambil risiko

5. Dahagakan ilmu

6. Ingin tahu

7. Menjana idea

8. Fleksibal

9. Tidak putus asa

10. Mendengar dan membuat refleksi

11. Berkemahiran kritis

12. Menguasai kemahiran literasi

13. Berani mencuba

14. Mampu berfikir sendiri

15. membuat inisiatif

16. Mampu bekerja dengan orang lain

17. Membuat perubahan

18. Berintegriti

19. Berkeperibadian tinggi

Ciri murid abad ke 21Kedua duanya, guru dan murid perlu mengamalkan ciri abad ke 21 untuk menjayakan pembelajaran abad ke 21 ini.

Diharapkan kemenjadian murid akan lebih hebat dan terbilang dengan dasar yang baru ini.
Apakah Dia Pembelajaran Abad ke 21?